Jobcoaching

Passend werk vinden, en vooral werk houden, is voor veel mensen een flinke uitdaging. ATC Match is gespecialiseerd in het vinden van de juiste match. We helpen mensen bij het vinden van een geschikte baan, ondersteunen hen op de werkplek en zorgen voor continue begeleiding. De ervaring leert dat onze manier van werken de kans op succes aanzienlijk verhoogt.
Onze jobcoach gaat samen met de cliënt, veelal jongeren, op zoek naar een geschikte werkplek. Met arbeidstraining op stages of proefperiodes bij bedrijven, bewandelen we het pad naar een betaalde baan. We maken samen een ontwikkelingsplan met mogelijkheden en beperkingen en werken o.a. aan de sociale vaardigheden. Hiermee bevorderen we de zelfstandigheid en verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt.


De ATC Match jobcoach zorgt voor:
* een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de deelnemer
* het zoeken (en veelal vinden) van de juiste match
* trainingen op de werkvloer
* een helder en overzichtelijk plan van aanpak
* structuur in werkzaamheden en omstandigheden
* is op de eerste werkdag aanwezig
* motivatie en stimuleert bij problemen en tegenslagen
* periodieke evaluaties over de voortgang
* goede bereikbaarheid voor alle partijen