Individuele (onderwijs) begeleiding

Professionals in de zorg of bijvoorbeeld jongerenwerkers in de wijk komen ze met enige regelmaat tegen: jongeren die geen werk hebben, geen opleiding volgen en zonder enig perspectief thuis zitten. Door psychische of sociale beperkingen is participatie van deze mensen in onze samenleving vaak een probleem. ATC Match kan deze jongeren helpen: door met hen te ontdekken waar hun talenten liggen en door ze realistische doelen te geven. Door structuur aan te brengen en erop toe te zien dat zij hun gestelde doelen realiseren, kunnen we o.a. wijkteams veel werk uit handen nemen.

Zorgaanbieder

ATC Match biedt als aanbieder van zorg (contractant van de regio gemeenten) verschillende begeleidingsvormen aan deelnemers met gedrags- of psychiatrische problematieken. Hierbij kun je denken aan AD(H)D, ASS, borderline, ODD, PTSS, angststoornissen, depressies etc. We zijn van origine gespecialiseerd in de doelgroep 16 tot 27 jaar, maar tegenwoordig coachen we alle leeftijden. ATC Match is ontstaan vanuit het speciaal onderwijs, Cluster IV, waardoor onze coaches jarenlange ervaring hebben met de kenmerken van deze doelgroep. ATC Match biedt zowel persoonlijke begeleiding en ondersteuning als begeleiding in de onderwijssituatie.